Aktualizace Územního plánu je schválena

Co to znamená pro “náš” blok D?

Kupodivu se pro nás problém mnoho nemění. Skrytý boj probíhá na jiných úrovních a to soudních.

Proč?
Protože lokalita Majdalenky – blok D – byla vyřazena z Aktualizace a bude se projednávat samostatně. Protože se za nás postavila Městská část a Zastupitelstvo MČ požadovalo vrátit IPP do úrovně původní hodnoty, tedy 0,6. Takto vystoupili i zástupci MČ na jednání s Magistrátem.

Jenže:
Nejvyšší správní soud, který nám dal za pravdu, že postup pořizování IPP ze strany Odboru územního plánování a rozvoje (dále OÚPR) byl protiprávní, odmítl proces pořizování, nikoli hodnotu samotnou. Proto OÚPR dál trvá na tom, že platný Územní plán je IPP 2,2. Toto tvrzení jsme napadli rovněž u soudu a nyní je jednání přerušeno, neboť OÚPR stále nedal své vyjádření. Na co čeká?

Co můžeme dělat?
Čekat jak to dopadne a odvolávat se a hlídat, aby v novém projednávání aktualizace, které už asi povede příští politická reprezentace, se nezměnilo stanovisko Městské části a aby i nové městské zastupitelstvo bylo přátelské lidem.

Chcete vědět víc? Zavolejte mi nebo mi napište.                              Karla Hofmannová

CO BUDE S BLOKEM D ?

Plocha našeho milého bloku měla být součástí Aktualizace územního plánu. Na základě dohodovacího řízení se zástupci Městské části, kteří spolu s námi také požadují IPP 0,6,  byla z materiálu vyřazena. A do té doby bude platit stávající Územní plán – s IPP 2,2  !

Že se tato hodnota dostala do Územního plánu nezákonně, už neřeší. Obava je, že když to takhle projde v materiálu,mohlo by to být považováno za platné …….V každém případě nás čeká další soud. A další výdaje.

Budeme se muset sejít a probrat to.

ZATÍM PŘEJI KRÁSNÉ LÉTO

Karla Hofmannová

 

Přiložené dokumenty:

MC_MMB
Aktualizace_UZ_PL

Petice za les i občanské Hnutí

Petice-les za Lesnou

petice_za_vznik_hnuti_Sdruzeni_obcanu_Lesne

nahledy_k petici za les

Protože dosavadní jednání s vedením Mendelovy univerzity nemají žádný pozitivní výsledek, rozhodli jsme se spustit petiční akci.

Chcete-li nám pomoci, prosím, stáhněte si text petice a podepište ho, eventuelně dejte podepsat přátelům a známým.

A protože už naše úsilí přesahuje hranice občanské iniciativy, rozhodli jsme se založit Sdružení občanů Lesné a jít do komunálních voleb. Uvítáme vaši podporu – opět prostřednictvím přiložené petice.

Odevzdat podepsané archy je možné na adresu  Dusíkova 25.

Děkujeme za podporu a důvěru.   Karla Hofmannová

 

 

Kácení lesa za Lesnou - pozvánka

Vážení obyvatelé Lesné,

 již jsme Vás informovali o kácení v lese za Lesnou – kolem cesty od bývalého Merita směrem Panská lícha a rozhledna  (což mnozí z Vás viděli na vlastní oči).

 Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze takřka 100 ha mezi Lesnou a Soběšicemi.

 Jestliže ale s tímto nebudou obyvatelé souhlasit, Školní lesní podnik Křtiny, resp. Mendelova univerzita Brno jsou ochotni tyto své plány změnit. Ale k tomu je zapotřebí, aby tentokrát přišli opravdu všichni, kterým to vadí.

 Pokud tedy chceme, aby byl nynější les za Lesnou jako les zachován, je nezbytně nutná Vaše účast na veřejném setkání

se zástupci Mendelovy univerzity Brno (vlastníka lesa)

a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (který v tomto lese hospodaří).

Toto setkání proběhne

v úterý 25. 3. 2014 v 18h

ve velkém sále Klubovny (tzv. Drutis)                na Okružní 21 (přes silnici naproti prodejny Albert).

V rámci diskuse se pokusíme dosáhnout zejména toho,

 – aby péče o lesy v blízkosti Lesné v maximální možné míře respektovala jejich rekreační význam pro obyvatele (výběrová těžba místo holosečí, řádná údržba mladých porostů);

 – aby byla podstatně zmenšena plocha, na níž má probíhat převod lesa na les nízký;

 – a aby byla tato změna prováděna výhradně ve dostatečné vzdálenosti od frekventovaných rekreačních tras.

Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná,o.s.

lesnabrno@volny.cz

Mgr. Martin Maleček, předseda (604 416 222)

Mgr. Tomáš Kohoutek, člen výboru (603 967 129)

Podívejte se tady:

http://www.stream.cz/troublemaker/10001468-sidliste-majdalenky

Stavební úřad Města Brna chce vyjádření

Jestliže jste účastníci řízení, tak mu ho nejpozději do 24. února pošlete ! Návrh textu můžete použít dle svého a podepsat. Pak dát na podatelnu Magistrátu.

Má to cenu, věřte, že se to může podařit.   Karla Hofmannová

Návrh textu zde.

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor- uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta- brna/upraveny-navrh-zmeny/


TÝKÁ SE I BLOKU D !

Vážení sousedé,
V těchto dnech máme jedinečnou možnost se vyjádřit k tomu, jak bude naše okolí vypadat v budoucnu.

Níže najdete text připomínky, která se váže k dlouho diskutovanému bloku D – investor chce opět index zastavěnosti 2,2, kterému odpovídal 16ti patrový dům. Nyní by to měl být devítipatrový a postupně další dva. Co to udělá s parkováním a životním prostředím pro naše děti, si domyslíte sami.
Protože bylo toto území Magistrátem sloučeno do jednoho celku s dalšími lokalitami, vyjadřujeme se i k těmto dalším místům, abychom dostáli formě, kterou Magistrát zvolil.

K tomu, abych vás mohla opět zastupovat na všech jednáních, která se na Magistrátě města Brna k tomu povedou, potřebuji mít vaše zmocnění jakožto zástupce veřejnosti. Chcete-li mi ho dát, prosím, podepište přiloženou Připomínku a dejte ji podepsat i svým bližním, sousedům či přátelům.
Podepsané lze hodit do schránek :
Hofmannovi – Dusíkova 25
Patočka – Dusíkova 41
Pešová – Dusíkova 27
Šatná – Majdalenky 13
SVJ či Občanské sdružení – Majdalenky 7

Chcete-li se dovědět více o tom, co chtějí lidé v jiných lokalitách, či poslat ještě připomínku sami, koukněte na mampripominky.cz.

PROSÍM O DODÁNÍ ARCHŮ NEJPOZDĚJI V PÁTEK 24. LEDNA.

Námitky k návrhu změny územního plánu
UPmBmapa

Přeji dobrou náladu a optimismus.
KARLA HOFMANNOVÁ

Rozsudek NSS nám dal za pravdu !

Finální rozhodnutí soudu

Výhra odpůrců - Soud zakázal zvýšit budovu

Přihlášky do Mateřské školky Bieblova

Otevírá se nová školka v Černých polích na Bieblové a je tam 100 míst !

Bližší informace na :
http://www.sever.brno.cz/novinky/75-skolstvi/1766-zapis-bieblova-16.html

Tak hodně štěstí! Karla Hofmannová

 

 

DRAŽBA - BYT NA MAJDALENKÁCH 7- PODRUHÉ

Opakuje se dražba bytu Majdalenky 7, 5.patro -vyvolávací  cena 3.000.000,-

dražební vyhláška