Jak se stát členem

Jak se stát členem občanského sdružení?

Napište na mail : karla.hofmannova@seznam.cz své kontaktní údaje a dál vás budeme kontaktovat.
Nebo přímo napište přihlášku podle níže uvedeného vzoru a dodejte ji spolu s příspěvkem ve výši 100,- Kč k mým rukám .
Adresa: Majdalenky 3, tel: 606 429958

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAJDALENKY

 Já, níže podepsaný ………………………………………………………………………….
 Narozen ………………………………………………………………………………………
 Bytem…………………………………………………………………………………………
 Trvalé bydliště ( je-li jiné)……………………………………………………………………..
 Mail, telefon ………………………………………………………………………………….
Souhlasím s programem, cíli a stanovami Majdalenky o.s.
Podpis, datum

 Těším se na spolupráci.