O zeleni na Lesné

ZELEŇ A LIDSKÁ SÍDLA

Jaké „služby“ prokazují stromy městu a jeho obyvatelům? Jak lze posuzovat zdravotní stav dřevin? Kdy mohou dřeviny ohrožovat zástavbu? Jak má vypadat vhodná péče o stromy a kdy jim mohou zásahy naopak ublížit?
Odpovědi na tyto a další otázky můžete získat na přednášce

PROF. ING. JANA ČERMÁKA, CSC. NA TÉMA „ZELEŇ A LIDSKÁ SÍDLA“,

která se uskuteční v neděli 9. 11. 2014 ve 14 hodin v salonku Taverny John Silver (Dusíkova 7).
Na přednášku navazuje komentovaná prohlídka zeleně v zástavbě na sídlišti Lesná. Předpokládané ukončení mezi 16:00 a 16:30 (podle zájmu účastníků a přízně počasí).

Profesor Jan Čermák je významný dendrolog, působí na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a biocenologie Mendelovy univerzity. Kromě rozsáhlé výzkumné a publikační činnosti mezinárodního dosahu se podílí rovněž např. na zpracování odborných posudků zdravotního stavu dřevin.

Vstupné dobrovolné.

Za Radu občanských iniciativ k. ú. Lesná srdečně zvou

Martin Maleček
Tomáš Kohoutek

Comments are closed.