Co se staví vedle ZOO Marketu?

ZOOmarketvizual

Líbí se vám to? Architektonický skvost hodný vstupu na Majdalenky? Nic s tím nenaděláte. Zdá se, že majitel i projektant očekávali protesty a proto udělali vše proto, aby stavba byla připravena zcela tajně. Jak je to možné? Zeptala jsem se na to na stavebním úřadě. Cituji výňatky ze sdělení ze dne 31.7.2014:
„…..Bylo spojeno územní s stavební řízení, stavební povolení nabylo právní moci 12.8.2013. Oznámení o stavebním řízení a o dalších úkonech bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, neboť nešlo o řízení s velkým počtem účastníků. Nebylo proto nic oznamováno veřejnou vyhláškou. Vlastníci domu Majdalenky 844 ( tedy 3,5 a 7) nebyli vzati jako účastníci řízení, …ani o postavení účastníků řízení nežádali… Stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení jen vlastníkům mezujících s pozemkem dotčeným stavbou.
Jak se máte hlásit o postavení účastníka řízení k něčemu, o čem nemáte ani potuchy, to už stavební úřad nevysvětlil.
Někteří vlastníci bytů v domě Majdalenky 844, jejichž okna přímo budou zastíněna stavbou, podali po tomto vyjádření stavebního úřadu odvolání. Jestli to bude mít nějaký odkladný účinek, je diskutabilní, nicméně alespoň dali najevo, že nejsou loutky v rukou úřadu.
Městská část, jako účastník řízení ze zákona, se k této stavbě nevyjádřila. V té době byla starostkou ještě ing. Sabina Tomíšková (ODS) . Zajímavá je skutečnost, že projektantem a stavebním dozorem je ing. Ivan Indra, zastupitel městské části Brno-sever, rovněž za ODS.
Náhoda?
A co tam vlastně bude? Územní plán stanovuje obchod a služby. Kanceláře, prodejna …..zvířátka? Bůh ví, už při zahájení stavby byl tento objekt nabízen k prodeji – vizualizace je ze stránek realitky. Tak se musíme nechat překvapit. Nebo někoho napadá něco jiného?
Karla Hofmannová

Comments are closed.