PODPOŘÍTE SVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ?

Milí příznivci a sousedé,

Má-li naše pospolitost dál fungovat, musíme pro to společně něco udělat. Zjišťuji totiž, že bez občanského sdružení nemáme šanci nijak ovlivnit, co se v našem okolí bude nebo nebude stavět!

Dokládá to současně prováděná přístavba ZOO Marketu, o které nikdo do chvíle, kdy se fyzicky začalo se stavbou, nic nevěděl. Stavební řízení nebylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou a lidé, jejichž okna budou zastíněna, nebyli vyrozuměni a uznáni za účastníky řízení. A bylo to tak údajně v pořádku!
Jediní, kteří se mohou ze zákona včas něco dovědět, jsou za současné legislativy občanská sdružení. Jenže jsem v tomto konkrétním případě přehlédla, že sdružení musí každým rokem obnovovat žádost na stavebním úřadě o informování…… Tohle je už napraveno, další kroky čekají.
Už se nám leccos podařilo, vyhráli jsme soud ohledně stanovení parametrů bloku D, když se za nás postavil Nejvyšší správní soud. Vyhráli jsme i soud ohledně nedostatečné odstupové vzdálenosti tohoto bloku od sousedních domů. Na náš tlak bylo území vyňato z Aktualizace územního plánu a bude se ještě řešit.
Nebezpečí dalších kauz, které začnou vyrůstat bez našeho vědomí, se ovšem Aktualizací územního plánu výrazně zvětšilo. Magistrát neakceptoval naše námitky proti možnosti stavět za blokem C – vedle Silvera, na proluce mezi Dusíkovou a Majdalenkami a mezi metrologickým ústavem a bývalým rádiem. Podali jsme žalobu, ale výsledek je nejistý. Na naší městské části si mimochodem nemyslí, že je tady nějaká školka potřeba a nemají zájem ani schopnost řešit situaci na cestě mezi Billou a Majákem.
Bez naší stálé obezřetnost a bez společného tlaku nezískáme a neubráníme nic.
Co je potřeba ?
1. – mít členy. Proto prosím ty, kteří chápou situaci, aby poslali roční členský příspěvek á
100,- Kč na účet občanského sdružení – a to jak za rok 2013, tak za rok 2014. Nezapomeňte
uvést jméno a období, za které platíte!
2. – mít na účtu peníze na soudní poplatky a na právníky, event. i na zpracování posudků a
studií. Jestli vám stojí vaše prostředí k životu a pohoda bydlení za to, pošlete na účet i vyšší
příslěvek, dám vám potvrzení pro odpis na daních.
Číslo účtu : 2800308184/2010 ( Fio)
3. – mít v pořádku úřední dokumentaci. Nový občanský zákoník nám ukládá, abychom se
jmenovali jinak – spolek -, abychom měli nové stanovy a výbor a abychom to vše na
společné schůzi schválili.
Proto očekávejte pozvánku, že se sejdeme ve středu 1. října na Majáku a dáme vše do
pořádku.

Karla Hofmannová

Comments are closed.