Aktualizace Územního plánu je schválena

Co to znamená pro “náš” blok D?

Kupodivu se pro nás problém mnoho nemění. Skrytý boj probíhá na jiných úrovních a to soudních.

Proč?
Protože lokalita Majdalenky – blok D – byla vyřazena z Aktualizace a bude se projednávat samostatně. Protože se za nás postavila Městská část a Zastupitelstvo MČ požadovalo vrátit IPP do úrovně původní hodnoty, tedy 0,6. Takto vystoupili i zástupci MČ na jednání s Magistrátem.

Jenže:
Nejvyšší správní soud, který nám dal za pravdu, že postup pořizování IPP ze strany Odboru územního plánování a rozvoje (dále OÚPR) byl protiprávní, odmítl proces pořizování, nikoli hodnotu samotnou. Proto OÚPR dál trvá na tom, že platný Územní plán je IPP 2,2. Toto tvrzení jsme napadli rovněž u soudu a nyní je jednání přerušeno, neboť OÚPR stále nedal své vyjádření. Na co čeká?

Co můžeme dělat?
Čekat jak to dopadne a odvolávat se a hlídat, aby v novém projednávání aktualizace, které už asi povede příští politická reprezentace, se nezměnilo stanovisko Městské části a aby i nové městské zastupitelstvo bylo přátelské lidem.

Chcete vědět víc? Zavolejte mi nebo mi napište.                              Karla Hofmannová

Comments are closed.