AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor- uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta- brna/upraveny-navrh-zmeny/


TÝKÁ SE I BLOKU D !

Vážení sousedé,
V těchto dnech máme jedinečnou možnost se vyjádřit k tomu, jak bude naše okolí vypadat v budoucnu.

Níže najdete text připomínky, která se váže k dlouho diskutovanému bloku D – investor chce opět index zastavěnosti 2,2, kterému odpovídal 16ti patrový dům. Nyní by to měl být devítipatrový a postupně další dva. Co to udělá s parkováním a životním prostředím pro naše děti, si domyslíte sami.
Protože bylo toto území Magistrátem sloučeno do jednoho celku s dalšími lokalitami, vyjadřujeme se i k těmto dalším místům, abychom dostáli formě, kterou Magistrát zvolil.

K tomu, abych vás mohla opět zastupovat na všech jednáních, která se na Magistrátě města Brna k tomu povedou, potřebuji mít vaše zmocnění jakožto zástupce veřejnosti. Chcete-li mi ho dát, prosím, podepište přiloženou Připomínku a dejte ji podepsat i svým bližním, sousedům či přátelům.
Podepsané lze hodit do schránek :
Hofmannovi – Dusíkova 25
Patočka – Dusíkova 41
Pešová – Dusíkova 27
Šatná – Majdalenky 13
SVJ či Občanské sdružení – Majdalenky 7

Chcete-li se dovědět více o tom, co chtějí lidé v jiných lokalitách, či poslat ještě připomínku sami, koukněte na mampripominky.cz.

PROSÍM O DODÁNÍ ARCHŮ NEJPOZDĚJI V PÁTEK 24. LEDNA.

Námitky k návrhu změny územního plánu
UPmBmapa

Přeji dobrou náladu a optimismus.
KARLA HOFMANNOVÁ

Comments are closed.