NESPÍME.....

Malá rekapitulace, co se mezitím dělo:

– Výjimka z odstupu budov – st. úřad vydal v neveřejném řízení a jako účastníky řízení uznal jen IMOS a plynárny. Někteří z vás se odvolali, že byli opomenuti, ale odvolací orgán – OÚSŘ MMB je toho názoru, že lidé, kteří bydlí v těsném sousedství nemají co mluvit do toho, jestli sousední dům bude stát blíž, než dovoluje zákonný předpis. Řešení?  –  soudní přezkoumání. Pracuje se na tom.

– Zvýšení IPP na 2,2 – provedl OÚPR MMB bez konzultace a schválení zastupitelstva městské části. Prý jde o jakési přepočítání podle jiné metodiky. Tomuto vysvětlení nerozumí ani tvůrce tohoto indexu. Protože tvorba podkladů pro územní plán je podle zákona záležitostí samosprávnou, tedy musí projít přes Zastupitelstvo, což se nestalo, máme za to, že se jedná o neplatný krok. Řešení – soudní přezkoumání. Podnět na soud byl podán.

– Změna Studie Lesná – v oblasti bloku D schválilo Zastupitelstvo MČ  4 podlaží. Na www.brno.cz se někdy v červnu objevila změna na 8 podlaží. Protestovala jsem na ZMČ a žádala, abychom požadovali nápravu na schválený stav. Starostka poslala v tomto duchu dopis na OÚPR. To ale stačit nebude.
Řešení:  připravuje se petice, aby Studie Lesná nebyla svévolně měňena. Budete informováni.

Comments are closed.