Lesná jako památková zóna

Lesná jako památková zóna?

Ve čtvrtek 5. listopadu se v areálu Obzor na Lesné uskutečnilo setkání zástupců občanských aktivit na sídlišti Lesná s 1. náměstkem ministra kultury ČR JUDr. Františkem Mikešem, za účasti náměstka primátora města Brna Martina Andera, zástupců městské části Brno-sever a odborné architektonické veřejnosti. Cílem schůzky je snaha o prohlášení sídliště Lesná za památkovou zónu, což v roce 2004 doporučilo Ministerstvo kultury ČR ve svém stanovisku k tehdejší žádosti spoluautora Lesné Ing. arch. Viktora Rudiše.

Náměstkovi MK ČR byla oficiálně předána žádost, kterou vypracovala dcera hlavního architekta Lesné Ing. arch. Nataša Zounková.

„V poslední době sice byly provedeny v sídlišti stavební zásahy, které odporují původnímu záměru, ale původní urbanistický koncept zůstal zachován a ten bychom chtěli uchránit proti necitlivým zásahům. Nejde nám při tom o zakonzervování, ale o možnost zachovat variabilitu území tak, aby se mohlo vyvíjet, ovšem na základě stanoveného režimu,“ zdůraznila urbanistka.

S kontroverzním názorem ovšem vystoupil na závěr spoluautor Lesné, architekt Viktor Rudiš. Upozorňoval na realizované změny obchodních center, na balkony a nástavby a označil ochranu za zbytečnou. A Majdalenky to už vůbec není Lesná, nemají s ní nic společného!

Iniciátor památkové ochrany z roku 2004 popírá své nedávné snahy? Jeho vystoupení bylo přijato jako výlev zatrpklého starého muže, který už není schopen překročit svůj stín.

Reportáž ČT najdete na

http://www.ct24.cz/regionalni/71725-socialisticke-sidliste-v-brne-chce-byt-pamatkovou-zonou/

Hranice památkové zóny vymezuje ulice Okružní. Další části Lesné budou tedy ponechány chaotické zástavbě?

Podle slov náměstka primátora Martina Andera, který má rozvoj města na starosti, si zástupci města uvědomují, že moderní architektura, ke které patří i Lesná, je velkou hodnotou Brna v mezinárodním měřítku.

„Magistrát v současné době připravuje aktualizaci urbanistické studie z roku 1998, kterou však městská část nikdy neschválila. Cílem je, aby v ní byly stanoveny zásady pro další výstavbu na Lesné, aby bylo garantováno zachování její hodnoty. Jednoznačně zde počítáme i s lokalitou Majdalenky,“ ujišťoval náměstek.

Veřejné projednávání tohoto dokumentu bude 17. prosince od 18.00 hod v klubovně městské části na Okružní. Zde bude možné předat připomínky a požadavky občanů a občanských iniciativ.

Občanské sdružení obdrží tento dokument s předstihem a budeme moci se s ním podrobně seznámit. Bude na našich stránkách. Sledujte je.

Karla Hofmannová

You must be logged in to post a comment.