Dopis náměstka primátora Martina Andera

Odpověď primátora na petici

Odpověď primátora Města Brna na Petici občanů “Na Majdalenkách ani o patro více”

petice-odpověď primátora 1
petice-Odpověď primátora 2
petice-Odpověď primátora 3

Vyjádření OÚPR – srpen 2008

vyjádření k výstavbě Nové Majdalenky – D1

vyjádření OÚPR srpen 2008