Vyjádření OÚPR – srpen 2008

vyjádření k výstavbě Nové Majdalenky – D1

vyjádření OÚPR srpen 2008