Námitky účastníka řízení - použijte!

 TENTO TEXT MOHOU POUŽÍT TI, KTEŘÍ JSOU UZNÁNI ZA ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ. POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ JE NA ZAČÁTKU VEŘEJNOHO PROJEDNÁVÁNÍ DNE 21.12. 2009 v 9.00 ve velké zasedačce ÚMČ Brno-sever,3.patro, Bratislavská 70.
LÉPE JE TO POSLAT DO 18.12.09.

  

Úřad městské části Brno-sever
odbor stavební a investiční
Bratislavská 70
601 47 Brno

 

k č.j. STU/04/0900175/000/009

  VĚC: Námitky účastníka řízení a připomínky veřejnosti […]