Podívejte se tady:

http://www.stream.cz/troublemaker/10001468-sidliste-majdalenky

Stavební úřad Města Brna chce vyjádření

Jestliže jste účastníci řízení, tak mu ho nejpozději do 24. února pošlete ! Návrh textu můžete použít dle svého a podepsat. Pak dát na podatelnu Magistrátu.

Má to cenu, věřte, že se to může podařit.   Karla Hofmannová

Návrh textu zde.

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor- uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta- brna/upraveny-navrh-zmeny/

TÝKÁ SE I BLOKU D !

Vážení sousedé,
V těchto dnech máme jedinečnou možnost se vyjádřit k tomu, jak bude naše okolí vypadat v budoucnu.

Níže najdete text připomínky, která se váže k dlouho diskutovanému bloku D – investor chce opět index zastavěnosti 2,2, kterému odpovídal 16ti patrový dům. Nyní by to měl být devítipatrový a […]

Přihlášky do Mateřské školky Bieblova

Otevírá se nová školka v Černých polích na Bieblové a je tam 100 míst !

Bližší informace na :
http://www.sever.brno.cz/novinky/75-skolstvi/1766-zapis-bieblova-16.html

Tak hodně štěstí! Karla Hofmannová

 

 

DRAŽBA - BYT NA MAJDALENKÁCH 7- PODRUHÉ

Opakuje se dražba bytu Majdalenky 7, 5.patro -vyvolávací  cena 3.000.000,-

dražební vyhláška

PETICE - za zachování 4 patrového bloku D

Pomozte zachovat výši podlaží domu D na Nových Majdalenkách! Protože schváleny ve Studii Lesná jsou 4 patrové domy, požadujeme v petici, aby platilo to, co bylo schváleno. Petiční archy jsou u mne.
TEXT  PETICE –    ve smyslu zákona 85/1990 Sb. o právu petičním.

Apel za neprodlené zveřejnění Územní studie Lesná pouze v té variantě, v jaké byla schválena v červnu a v […]

Odvolejte se!!

Stavební úřad městské části Brno-Sever vydal územní rozhodnutí číslo 258, kterým umožňuje IMOSu postavit objekt D1 jako osmipatrový bytový dům.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat a to nejpozději ve čtvrtek 18.10. 2012, text odvolání získáte u Hofmanové.

Neváhejte.

NESPÍME.....

Malá rekapitulace, co se mezitím dělo:

– Výjimka z odstupu budov – st. úřad vydal v neveřejném řízení a jako účastníky řízení uznal jen IMOS a plynárny. Někteří z vás se odvolali, že byli opomenuti, ale odvolací orgán – OÚSŘ MMB je toho názoru, že lidé, kteří bydlí v těsném sousedství nemají co mluvit do toho, […]

Územní rozhodnutí vydáno - ODVOLEJTE SE!

Text najdete na  http://www.sever.brno.cz/index.php/uredni-deska/56-verejne-vyhlasky/verejne-vyhlasky-stavebni/771-umc-brno-sever-5.html

Je toho přes 30 stran – ale hlavně – všiměte si, kolik je účastníků řízení! Když se všichni odvolají…….Tak do toho, zase dostanete text odvolání, vydržte, už se na tom pracuje !

Stanovisko našeho o.s. k plánované změně Územní dokumentace na Nových Majdalenkách

Dne 10. srpna v 10.00 hod. proběhlo na ÚMČ Brno –sever veřejné projednávání návrhu změny stávajícího územního rozhodnutí, a to v části plánovaného bloku D,  o které požádal investor IMOS development.
Za naše o.s. se zúčastnili –  PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně,
a členové : Kateřina Stehlíková, Jan Najwar a Roman Zaňát.
Prostřednictvím předsedkyně byly ze strany občanského sdružení a jménem […]