Zpráva a fotky ze Snídaně v trávě na Majdalenkách

Sobotní dopoledne 30.května 2015 se odehrálo ve znamení navazování sousedských vztahů na Majdalenkách.

Členové výboru Majdalenky z.s. zorganizovali Snídani v trávě a pozvali obyvatele z ulic Majdalenky a Dusíkova na společnou akci.

Snídaně byla ohlášená od 9:30 do 11:30 a odehrávala se na travnatém pozemku poblíž ulice Dusíkova. Krátce po uplynutí času pro zahájení začali konečně přicházet první sousedé s piknikovými košíky a dekami.

Poprvé se tak uskutečnilo setkání obyvatel sídliště Majdalenky, a mnoho účastníků ocenilo nápad na podporu sousedských vztahů. Přibližně 40 dospělých účastníků a asi 15 dětí ukázalo, že chtějí překonat anonymitu nově vystavěného sídliště.

Domácí dobroty sdílené na místě pro společnou ochutnávku si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Lidé měli hned několik námětů ke konverzaci při seznamování se svými sousedy. Kromě výměny receptů na přinesené pochoutky se lidé zajímali o vlastnické vztahy na okolních pozemcích a plány na další vývoj v nejbližším okolí. Dozvěděli se o podaném grantu na rozvoj sousedských vztahů u Nadace Via a také se hlásili jako dobrovolníci na další plánované akce.

Servírovala se také zmrzlina a limonády z nové Vinotéky Perkmistr na ulici Dusíkova.

Organizátoři mohli odcházet s příjemným pocitem, že přispěli k rozproudění komunitního života na Majdalenkách.

Snidane_2015_IMG_0001 Snidane_2015_IMG_9865 Snidane_2015_IMG_9874 Snidane_2015_IMG_9875 Snidane_2015_IMG_9880 Snidane_2015_IMG_9889 Snidane_2015_IMG_9898 Snidane_2015_IMG_9900

SNÍDANĚ V TRÁVĚ

V rámci celoročního projektu
Čtvero ročních dob na Majdalenkách

Vás srdečně zveme na akci

SNÍDANĚ V TRÁVĚ
aneb
pozvěte své sousedy na snídani

datum konání sobota 30.5. 2015
v době od 9:30 do cca 11:30

na louce před domem Dusíkova 17

Za občanské sdružení Majdalenky z.s.
Karla Hofmannová, Zuzana Roznosová, Jana S. Krištoforyová, Martin Sloučka

letáček ke stažení

Ústavní soud nás podpořil

Tohle potěší ! Čtěte :

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/us-potvrdil-prulomovy-verdikt-s-vykladem-indexu-podlazni-plochy/1143761

O zeleni na Lesné

ZELEŇ A LIDSKÁ SÍDLA

Jaké „služby“ prokazují stromy městu a jeho obyvatelům? Jak lze posuzovat zdravotní stav dřevin? Kdy mohou dřeviny ohrožovat zástavbu? Jak má vypadat vhodná péče o stromy a kdy jim mohou zásahy naopak ublížit?
Odpovědi na tyto a další otázky můžete získat na přednášce

PROF. ING. JANA ČERMÁKA, CSC. NA TÉMA „ZELEŇ A LIDSKÁ SÍDLA“,

která se uskuteční v neděli 9. 11. 2014 ve 14 hodin v salonku Taverny John Silver (Dusíkova 7).
Na přednášku navazuje komentovaná prohlídka zeleně v zástavbě na sídlišti Lesná. Předpokládané ukončení mezi 16:00 a 16:30 (podle zájmu účastníků a přízně počasí).

Profesor Jan Čermák je významný dendrolog, působí na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a biocenologie Mendelovy univerzity. Kromě rozsáhlé výzkumné a publikační činnosti mezinárodního dosahu se podílí rovněž např. na zpracování odborných posudků zdravotního stavu dřevin.

Vstupné dobrovolné.

Za Radu občanských iniciativ k. ú. Lesná srdečně zvou

Martin Maleček
Tomáš Kohoutek

PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé, příznivci a voliči !

Děkuji vám všem za podporu a hlas ve volbách. Je to neuvěřitelné, ale Sdružení občanů Lesné volby na městské části Brno-sever vyhrálo! A hnutí Žít Brno je v žebříčku městském na třetím místě!

Je to zásluha všech, kteří nejen volili, ale také těch, kteří nás podporovali v našich úsilích, odvracet od Lesné nevratné a necitelné zásahy.

Uvědomuji si, jak moc vaše podpora zavazuje. Ať už volební výsledky budou pro mne do budoucna znamenat cokoli, jsem si vědoma toho, že jsem byla zvolena, abych pracovala ve prospěch nejen obyvatel Lesné, ale také celé městské části a i města.

Jsem tu pro vás a těším se na další setkávání s vámi.

Karla Hofmannová

Co jsme dosud udělali ........

Zpráva o činnosti občanského sdružení Majdalenky

V období roku 2013, stejně jako v předešlých létech i v letošním roce, jsme řešili problémy, které nás spojily, především soudně. Jejich cílem bylo odvrátit dopad opatření, která až dosud realizoval OÚPR MMB, aby umožnil investorovi dostavět blok D v co největší hmotě.

Přesto, že IMOS proklamoval, že již ustoupil od 16ti patrového domu a že tedy postaví jen dům 8mi patrový,  do územního plánu se stále tvrdošíjně vrací hodnota IPP 2,2, která byla požadována pro postavení 16ti pater. Tato hodnota byla pořizována úředníky OÚPRu, naše obrana se soustředila především na tvrzení, že dle zákona změny územního plánu nedělají úředníci, ale schvaluje je Zastupitelstvo Města Brna, jako akt samosprávy.

Postupně jsme dávali podání ke Krajskému soudu, stížnosti k tajemníkovi Magistrátu, na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Úřad Jihomoravského kraje. Neuspěli jsme. Za pravdu nám dala až Kancelář veřejného ochránce práv, která upozornila tajemníka Magistrátu na pochybení OÚPRu  při postupu pořizování Územního plánu, nicméně ten to nebral v potaz. Až na základě Kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu jsme se dočkali satisfakce, soud nás podpořil a dokonce se jeho rozsudek stal judikátem pro celou ČR. Vyvolalo to zděšení na všech stavebních a územně plánovacích úřadech.

Aby se zlegalizovaly všechny takto nelegálně pořízené změny, vyhlásil Magistrát Aktualizaci Územního plánu, kam doplnil ještě další rezervy pro možnost zvyšování zástavby. To zase vyvolalo zděšení mezi občanskými iniciativami i na městských částech, které s mnohými takto narychlo pořízenými zásahy nesouhlasily.

I my jsme podali námitky zástupců veřejnosti – pro Lesnou jsem to byla já pro oblast Majdalenek, pan Martin Maleček pro ostatní části Lesné a dr. Tomáš Kohoutek pro oblast Barev, kde je plánované dopravní napojení (snad prý i obchvat!) do Obřan. Žádná z našich námitek nebyla vyslyšena. Stejně tak se stalo i s ostatními námitkami po celém Brně a Aktualizace byla schválena.

Proto jsme opět podali žalobu, tentokrát proti Aktualizaci územního plánu v oblasti Majdalenek. Stejně tak podávají žaloby i další Brněnské občanské iniciativy a  Nesehnutí. Se všemi jsme v úzkém kontaktu a postupujeme koordinovaně.

Nešetříme také stavební úřad Brno-sever, kdy jsme podali žalobu na jimi stanovenou výjimku z odstupových vzdáleností, protože úřad umožnil  IMOSu zákonnou odstupovou vzdálenost plánovaného bloku D nedodržet, aby bylo možné dům postavit. I tady jsme byli úspěšní, soud nám vyhověl. Výsledky těchto aktivit jsem postupně zveřejňovala na www stránkách a posílala informace mailem těm z vás, kteří mi dali mailovou adresu.

Činnost občanského sdružení fakticky tedy zajišťovali ti lidé, kteří realizovali popsané soudní spory. Právníci, kteří koncipovali žaloby, vlastník, který projevil občanskou statečnost za všechny a tyto žaloby svým jménem podával a já spolu se členy výboru, kdy jsme chodili na jednání, na kterých jsme vysvětlovali naše stanoviska (zastupitelské orgány i stavební úřad městské části Brno-sever, OÚPR MMB, náměstci primátora, primátor, Kancelář veřejného ochránce práv). Pravidelně jsem také vystupovala na Zastupitelstvu městské části Brno-sever, kde jsem jako zastupitelka zdůvodňovala naše návrhy a požadavky a podařilo se mi, že se doposud zastupitelé vždy za naše zájmy postavili.

Velmi nám pomohla Nadace VIA, která nám poskytla grant ve výši 28.000,- Kč na vedení soudního sporu, neboť bychom tuto záležitost neufinancovali. Odměny právníkům a soudní poplatky byly hrazeny právě z tohoto grantu – blíže viz Zpráva o hospodaření.

Další kapitolou byla práce s médii, která nám vycházela vstříc. Postupně uveřejňovali informace o našich výsledcích, ať to byla Rovnost, MFDnes, Právo, Lidové noviny, webové servery, ČT Brno, internetová televize Stream. O mediálních výstupech jsem vás průběžně informovala.

Díky těmto aktivitám jsme zatím byli schopni v úzkém pracovním kolektivu, zato s velkou podpisovou podporou, po dobu od roku 2009 až do této doby ubránit náš životní prostor před zahušťováním a znehodnocováním.

Co se nyní ovšem nepovedlo, je poslední kauza, přístavba ZOO marketu k bývalému domku PČR. Tady došlo k dokonalému utajení, neboť bylo sloučeno územní a stavební řízení a za účastníky řízení byli uznáni jen mezující vlastníci pozemku, nikoli vlastníci bytů z nejbližšího domu. Pro stanovený malý počet účastníků řízení nebylo nic zveřejněno a celá akce vyšla najevo, až když se začalo se stavbou. Odvolání okolních vlastníků přišlo proto dost pozdě a není jasné, jak se bude kauza dál vyvíjet.

Jediný subjekt, který mohl být předem informován o záměru stavět, je ze zákona právě občanské sdružení. Jenže to musí každým rokem obnovovat žádost o informování, což jsem přehlédla. Toto pochybení mne ovšem utvrdilo v přesvědčení, že existence občanského sdružení je nezbytná a žádost o informování jsem již podala.

O aktivitách občanského sdružení jste průběžně informováni emailovými zprávami, pokud jste mi ovšem dali své adresy. Informace jsou také na www.majdalenkyos.cz.

Děkuji všem, kteří s podíleli na dosavadní činnosti občanského sdružení.

 

PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně o.s.

 

VALNÁ HROMADA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAJDALENKY
VALNÁ HROMADA

TÉMA:
NOVÉ STAVEBNÍ AKTIVITY NA MAJDALENKÁCH

KDY: ve středu 1. října v 18.30 hodin
KDE: ve velkém sále MAJÁKU, 1. patro, Dusíkova 5,
HOSTÉ: představitelé partnerských občanských sdružení
o.s. Ježkova, o.s. Obzor, o.s. Lesná, o.s. Arbesova

PROGRAM:
1. Schválení Stanov, změna formy a názvu
2. Volba statutárních orgánů – výbor, revizní komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Územní plán a možnosti jeho využití
6. Diskuse

PŘED SCHŮZÍ JE MOŽNÉ NA MÍSTĚ UHRADIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 100,- Kč

Co se staví vedle ZOO Marketu?

ZOOmarketvizual

Líbí se vám to? Architektonický skvost hodný vstupu na Majdalenky? Nic s tím nenaděláte. Zdá se, že majitel i projektant očekávali protesty a proto udělali vše proto, aby stavba byla připravena zcela tajně. Jak je to možné? Zeptala jsem se na to na stavebním úřadě. Cituji výňatky ze sdělení ze dne 31.7.2014:
„…..Bylo spojeno územní s stavební řízení, stavební povolení nabylo právní moci 12.8.2013. Oznámení o stavebním řízení a o dalších úkonech bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, neboť nešlo o řízení s velkým počtem účastníků. Nebylo proto nic oznamováno veřejnou vyhláškou. Vlastníci domu Majdalenky 844 ( tedy 3,5 a 7) nebyli vzati jako účastníci řízení, …ani o postavení účastníků řízení nežádali… Stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení jen vlastníkům mezujících s pozemkem dotčeným stavbou.
Jak se máte hlásit o postavení účastníka řízení k něčemu, o čem nemáte ani potuchy, to už stavební úřad nevysvětlil.
Někteří vlastníci bytů v domě Majdalenky 844, jejichž okna přímo budou zastíněna stavbou, podali po tomto vyjádření stavebního úřadu odvolání. Jestli to bude mít nějaký odkladný účinek, je diskutabilní, nicméně alespoň dali najevo, že nejsou loutky v rukou úřadu.
Městská část, jako účastník řízení ze zákona, se k této stavbě nevyjádřila. V té době byla starostkou ještě ing. Sabina Tomíšková (ODS) . Zajímavá je skutečnost, že projektantem a stavebním dozorem je ing. Ivan Indra, zastupitel městské části Brno-sever, rovněž za ODS.
Náhoda?
A co tam vlastně bude? Územní plán stanovuje obchod a služby. Kanceláře, prodejna …..zvířátka? Bůh ví, už při zahájení stavby byl tento objekt nabízen k prodeji – vizualizace je ze stránek realitky. Tak se musíme nechat překvapit. Nebo někoho napadá něco jiného?
Karla Hofmannová

LESNÁ JDE DO VOLEB!

Problémy, které bylo potřeba v posledních osmi letech na Lesné řešit, si vyžádaly vznik šesti občanských sdružení, která se vzájemně podporovala v řešení.

Logickým výsledkem bylo jejich spojení do subjektu, který se konstituoval jako politické hnutí a jde do komunálních voleb na Městskou část Brno-sever.

SDRUŽENÍ OBČANŮ LESNÉ – to je tedy subjekt, o kterém si můžete být jisti, že ho vždy zajímaly – a dále budou zajímat – vaše problémy a hlavně je bude operativně a účinně řešit.

Dostane-li se v odpovídajícím počtu do místního Zastupitelstva, bude je moci řešit mnohem účinněji.

O tom, co se v minulosti řešilo a co se řeší nyní, se dozvíte na www.solesne.cz.

Čtěte, informujte se a rozhodněte se. Jsme tu pro vás !

Karla Hofmannová

PODPOŘÍTE SVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ?

Milí příznivci a sousedé,

Má-li naše pospolitost dál fungovat, musíme pro to společně něco udělat. Zjišťuji totiž, že bez občanského sdružení nemáme šanci nijak ovlivnit, co se v našem okolí bude nebo nebude stavět!

Dokládá to současně prováděná přístavba ZOO Marketu, o které nikdo do chvíle, kdy se fyzicky začalo se stavbou, nic nevěděl. Stavební řízení nebylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou a lidé, jejichž okna budou zastíněna, nebyli vyrozuměni a uznáni za účastníky řízení. A bylo to tak údajně v pořádku!
Jediní, kteří se mohou ze zákona včas něco dovědět, jsou za současné legislativy občanská sdružení. Jenže jsem v tomto konkrétním případě přehlédla, že sdružení musí každým rokem obnovovat žádost na stavebním úřadě o informování…… Tohle je už napraveno, další kroky čekají.
Už se nám leccos podařilo, vyhráli jsme soud ohledně stanovení parametrů bloku D, když se za nás postavil Nejvyšší správní soud. Vyhráli jsme i soud ohledně nedostatečné odstupové vzdálenosti tohoto bloku od sousedních domů. Na náš tlak bylo území vyňato z Aktualizace územního plánu a bude se ještě řešit.
Nebezpečí dalších kauz, které začnou vyrůstat bez našeho vědomí, se ovšem Aktualizací územního plánu výrazně zvětšilo. Magistrát neakceptoval naše námitky proti možnosti stavět za blokem C – vedle Silvera, na proluce mezi Dusíkovou a Majdalenkami a mezi metrologickým ústavem a bývalým rádiem. Podali jsme žalobu, ale výsledek je nejistý. Na naší městské části si mimochodem nemyslí, že je tady nějaká školka potřeba a nemají zájem ani schopnost řešit situaci na cestě mezi Billou a Majákem.
Bez naší stálé obezřetnost a bez společného tlaku nezískáme a neubráníme nic.
Co je potřeba ?
1. – mít členy. Proto prosím ty, kteří chápou situaci, aby poslali roční členský příspěvek á
100,- Kč na účet občanského sdružení – a to jak za rok 2013, tak za rok 2014. Nezapomeňte
uvést jméno a období, za které platíte!
2. – mít na účtu peníze na soudní poplatky a na právníky, event. i na zpracování posudků a
studií. Jestli vám stojí vaše prostředí k životu a pohoda bydlení za to, pošlete na účet i vyšší
příslěvek, dám vám potvrzení pro odpis na daních.
Číslo účtu : 2800308184/2010 ( Fio)
3. – mít v pořádku úřední dokumentaci. Nový občanský zákoník nám ukládá, abychom se
jmenovali jinak – spolek -, abychom měli nové stanovy a výbor a abychom to vše na
společné schůzi schválili.
Proto očekávejte pozvánku, že se sejdeme ve středu 1. října na Majáku a dáme vše do
pořádku.

Karla Hofmannová